Informații spital

SERVICII CLINICE decontate de CAS

Se acordă pacienţilor adulţi pentru toate grupele de afecţiuni psihice şi anume:

 1. Tulburări nevrotice;
 2. Tulburări de personalitate;
 3. Retard mental cu tulburări de comportament;
 4. Tulburări legate de consumul excesiv de alcool
 5. Sindroame psiho-organice;
 6. Psihoze;
 7. Tulburări afective;
 8. Tulburări psiho-somatice
 9. Tulburări deteriorative

 

Posibilităţile de tratament şi investigaţii sunt reprezentate de:

 • Terapia medicamentoasă – este utilizată toată gama de psihotrope clasice şi moderne şi există suficiente posibilităţi terapeutice pentru afecţiunile somatice cronice sau intercurente ce necesită
 • Terapiile alternative (psihoterapie individuală şi de grup, terapie ocupaţională şi creativă, ergoterapie):
 • Investigaţii paraclinice şi analize de laborator – spitalul dispune  de aparatură medicală necesară pentru diagnostic şi terapie:
 • Analizor biochimie (Cobas Mira Plus);
 • Analizor hematologie;
 • Analizor de urină;
 • Analizor coagulare;
 • Alte dotări pentru analize

 

LISTA ANALIZELOR MEDICALE EFECTUATE DE LABORATORUL SPITALULUI DECONTATE DE CAS

 

HEMATOLOGIE
Hemoleucogramă completă
VSH la 1 oră
COAGULARE
Fibrinogen
Protrombină (PT)
INR
Activitate protrombinică (%)
IMUNOLOGIE
Serologia sifilisului – metoda RPR carbon (latex)
TPHA confirmare sifilis (latex)
ASLO (latex)
Factor reumatoid (latex)
Proteina C reactive (latex)
Testare HIV – Ac Anti HIV ½ (test rapid)
Ag HBS  (test rapid)
Anti HCV (test rapid)
BIOCHIMIE
Glucoză (glicemie)
Uree
Creatinină
Colesterol
GGT
Fosfatază alcalină (ALP)
Bilirubină totală
Transaminază (GOT)
Transaminază (TGP)
Trigliceride
Proteinele
Acid uric
Calciu
Magneziu
Fier
Bilirubină directă
BIOCHIMIE URINARĂ
Sumar urină
Sediment urinar

Grafice gardă pe anul 2021

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

INTERNAREA CU PROGRAMARE – se realizează prin apelul telefonic efectuat de pacient / reprezentant legal al pacientului, sau prin prezentarea acestuia la sediul spitalului și notarea în Registrul de programări.

Pacientul / reprezentantul acestuia va fi informat în legătură cu documentele pe care trebuie să le prezinte la data internării și cu privire la faptul că trebuie să sune din nou cu 1-2 zile înainte de programare pentru a primi confirmarea pentru internare. În cazul în care nu sunt locuri disponibile în spital, pacientul va fi reprogramat la o altă dată (doar în cazul în care nu este o urgență), acest lucru fiind notat în Registrul de programări.

 

Programările se fac la numerele de telefon:

– 0248 / 248 110      0784.251.039 (secția I)

– 0248 / 248 202      0784.251.045 (secția II și compartiment cronici cu internare de lungă durată)

INFORMAȚII COPLATĂ

În conformitate cu adresa Ministerului Sănătății nr. EN3123/28.03.2013, cu privire la aplicarea prevederilor privind coplata, începând cu data de 01.04.2013, la externare pacienții vor plăti suma de 5 lei pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, pentru care vor primi chitanță de plată.

Conform dispozițiilor Contractului cadru, spitalele încasează de la asigurați suma corespunzătoare coplății, astfel:

 1. a) pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secțiile/compartimentele cu paturi din unitățile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare și aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate;
 2. b) pentru serviciile medicale spitalicești, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază.

Excepții:

 • serviciile medicale spitalicești pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflați sub incidența art. 109 și art. 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale;
 • serviciile medicale spitalicești de lungă durată (ani);
 • serviciile medicale spitalicești pentru care criteriul de internare este urgența.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiilor art. 225 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la coplată următoarele categorii de persoane:

 • tinerii între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii și studenții, dacă nu realizează venituri din muncă;
 • bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii pe baza respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
 • persoanele fizice cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
 • toate femeile însărcinate și lăuzele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară, pentru toate serviciile medicale.

Nivelul alocației de hrană stabilit în cadrul Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea pentru consumuri colective este de 13,2 Lei.

Anul 2021

LUNAVALOARE CONSUMATĂ – LEI
IANUARIE20.809,52
FEBRUARIE18.418,04
MARTIE13.624,67
APRILIE7.012,14
MAI7.256,53
IUNIE15.514,76
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE

Anul 2019

LUNAVALOARE CONSUMATĂ – LEI
IANUARIE29.700,01
FEBRUARIE23.288,06
MARTIE17.692,07
APRILIE17.225,34
MAI17.527,06
IUNIE10.141,20
IULIE15.853,67
AUGUST26.646,90
SEPTEMBRIE25.083,22
OCTOMBRIE25.653,30
NOIEMBRIE21.531,83
DECEMBRIE29.033,66

Anul 2020

LUNAVALOARE CONSUMATĂ – LEI
IANUARIE25.955,77
FEBRUARIE23.412,07
MARTIE23.219,28
APRILIE17.545,67
MAI14.159,04
IUNIE11.829,50
IULIE16.328,68
AUGUST14.264,39
SEPTEMBRIE 12.366,69
OCTOMBRIE17.712,41
NOIEMBRIE17.615,78
DECEMBRIE13.878,33

Anul 2018

LUNAVALOARE CONSUMATĂ – LEI
IANUARIE26.505,11
FEBRUARIE17.498,64
MARTIE18.621,73
APRILIE19.738,98
MAI19.984,88
IUNIE14.334,22
IULIE16.595,42
AUGUST22405, 60
SEPTEMBRIE24109, 48
OCTOMBRIE 24067,28
NOIEMBRIE29551,95
DECEMBRIE26.713,63