Informații spital

Pachetul de baza de servicii medicale  anul 2023

SERVICII CLINICE decontate de CAS

Se acordă pacienţilor adulţi pentru toate grupele de afecţiuni psihice şi anume:

 1. Tulburări nevrotice;
 2. Tulburări de personalitate;
 3. Retard mental cu tulburări de comportament;
 4. Tulburări legate de consumul excesiv de alcool
 5. Sindroame psiho-organice;
 6. Psihoze;
 7. Tulburări afective;
 8. Tulburări psiho-somatice
 9. Tulburări deteriorative

 

Posibilităţile de tratament şi investigaţii sunt reprezentate de:

 • Terapia medicamentoasă – este utilizată toată gama de psihotrope clasice şi moderne şi există suficiente posibilităţi terapeutice pentru afecţiunile somatice cronice sau intercurente ce necesită
 • Terapiile alternative (psihoterapie individuală şi de grup, terapie ocupaţională şi creativă, ergoterapie). Serviciul științific hausarbeit schreiben lassen a studiat terapia creativă. Studiile au arătat că creativitatea vă ajută să vă relaxați. :
 • Investigaţii paraclinice şi analize de laborator – spitalul dispune  de aparatură medicală necesară pentru diagnostic şi terapie:
 • Analizor biochimie (Cobas Mira Plus);
 • Analizor hematologie;
 • Analizor de urină;
 • Analizor coagulare;
 • Alte dotări pentru analize

 

LISTA ANALIZELOR MEDICALE EFECTUATE DE LABORATORUL SPITALULUI DECONTATE DE CAS

Nr. Crt.CodDenumirea analizei de laboratorTarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
  Hematologie                                    
1.2,6001Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite,  formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)14,01
2.2,6002Numărătoare reticulocite5,62
3.2,6003Examen citologic al frotiului sanguin*3)18,62
4.2.6040VSH*1)2,63
5.2,60501Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)7,54
6.2,60502Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)7,88
7.2,6059Anticorpi specifici anti Rh la gravidă7,54
8.2,6101Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)14,68
9.2,6102APTT12,30
10.2,6103Fibrinogenemie*1)13,68
  Biochimie – serică şi urinară                        
11.2,1002Proteine totale serice*1)7,04
12.2,1003Electroforeza proteinelor serice*1)15,20
13.2,10063Feritină serică    *1)40,00
14.2,1011Uree serică*1)5,86
15.2,1012Acid uric seric*1)5,86
16.2,1014Creatinină serică*1), **)5,92
17.2,1015Bilirubină totală*1)5,86
18.2,1016Bilirubină directă*1)5,86
19.2.1020Glicemie*1)5,74
20.2,10303Colesterol seric total*1)5,74
21.2,10304HDL colesterol*1)8,19
22.2,10305LDL colesterol*1)7,69
23.2,10306Trigliceride serice*1)7,04
24.2,10402TGP*1)5,86
25.2,10403TGO*1)5,83
26.2,10404Creatinkinaza CK *1)10,00
27.2,10406Gama GT   *1)7,99
28.2,10409Fosfatază alcalină*1)7,79
29.2.10500Sodiu seric*1)10,00
30.2,10501Potasiu seric*1)11,00
31.2,10503Calciu seric total*1)5,37
32.2,10504Calciu ionic seric*1)7,88
33.2,10505Magneziemie*1)5,37
34.2,10506Sideremie*1)7,10
35.2,10507Fosfor (fosfat seric)  *9)13,00
36.2.2600Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)9,34
37.2,2604Dozare proteine urinare*1)5,37
38.2,2612Microalbuminuria (albumină urinară) *8)22,00
39.2,2622Dozare glucoză urinară*1)5,37
40.2,2623Creatinină urinară *8)8,00
  Imunologie şi imunochimie                                  
41.2.2500TSH*1)20,50
42.2,2502FT4*1)20,83
43.2,2507Parathormonul seric (PTH)43,00
44.2,2509Hormonul foliculinostimulant FSH23,82
45.2.2510Hormonul luteinizant (LH)23,82
46.2,2514Cortizol27,87
47.2,2521Testosteron30,10
48.2,2522Estradiol23,82
49.2,2523Progesteron25,31
50.2,2525Prolactină25,31
51.2,327091Anti-HAV IgM*2)40,98
52.2,327092Ag HBs*1)31,15
53.2,327093Anticorpi Anti HCV *1)64,90
54.2.32710Testare HIV la gravidă*1)33,29
55.2.40000 ASLO*1)11,48
56.2.40010 VDRL*1) sau RPR*1)5,49
57.2,40013 Confirmare TPHA*4)12,29
58.2,40203 Antigen Helicobacter Pylori*1)40,00
59.2,430011Complement seric C310,84
60.2,430012Complement seric C410,84
61.2.43010IgG seric14,77
62.2,43011IgA seric14,77
63.2,43012IgM seric15,10
64.2,43014IgE seric14,29
65.2,40053Proteina C reactivă*1)10,67
66.2.43040Factor reumatoid9,34
67.2,43044ATPO39,00
68.2,43135PSA*1)23,07
69.2,43136free PSA*6)23,61
  Microbiologie                                  
Exudat faringian                                                           
70.2,3025Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)15,29
71.2,50102Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)15,29
Examen urină                                                                
72.2.3100Urocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29
Examene materii fecale                                                     
73.2,3062Coprocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29
74.2.50120_1Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29
75.2.5100Examen coproparazitologic*1)12,46
76.2.2701Depistare hemoragii oculte*1)25,00
Examene din secreţii vaginale                                              
77.2.3074Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  *1)15,29
78.2.50114Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29
Examene din secreţii uretrale                                               
79.2.3080Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)15,29
80.2.50115Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi  colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29
Examene din secreţii otice                                                 
81.2.3050Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic  nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  *1)15,29
82.2.50119Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)15,29
Examene din secreţii nazale                                                
83.2.3022Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)15,29
84.2.50103Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)15,29
Examene din secreţii conjunctivale
85.2.3040Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană   *1)15,29
86.250110Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)15,29
Examene din colecţie purulentă                                             
87.25032Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană15,29
88.2.50120_2Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică15,29
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice         
89.2.313Antibiogramă*5)12,23
90.2.502Antifungigramă*5)14,55

Grafice gardă pe anul 2021

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Grafice gardă pe anul 2022

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Grafice gardă pe anul 2023

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Grafice gardă pe anul 2024

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

INTERNAREA CU PROGRAMARE – se realizează prin apelul telefonic efectuat de pacient / reprezentant legal al pacientului, sau prin prezentarea acestuia la sediul spitalului și notarea în Registrul de programări.

Pacientul / reprezentantul acestuia va fi informat în legătură cu documentele pe care trebuie să le prezinte la data internării și cu privire la faptul că trebuie să sune din nou cu 1-2 zile înainte de programare pentru a primi confirmarea pentru internare. În cazul în care nu sunt locuri disponibile în spital, pacientul va fi reprogramat la o altă dată (doar în cazul în care nu este o urgență), acest lucru fiind notat în Registrul de programări.

 

Programările se fac la numerele de telefon:

– 0248 / 248 110      0784.251.039 (secția I)

– 0248 / 248 202      0784.251.045 (secția II și compartiment cronici cu internare de lungă durată)

– 0248 / 248 222 (Ambulatoriu integrat)

– 0248 / 708 540 (Laborator)

INFORMAȚII COPLATĂ

În conformitate cu adresa Ministerului Sănătății nr. EN3123/28.03.2013, cu privire la aplicarea prevederilor privind coplata, începând cu data de 01.04.2013, la externare pacienții vor plăti suma de 5 lei pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, pentru care vor primi chitanță de plată.

Conform dispozițiilor Contractului cadru, spitalele încasează de la asigurați suma corespunzătoare coplății, astfel:

 1. a) pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secțiile/compartimentele cu paturi din unitățile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare și aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate;
 2. b) pentru serviciile medicale spitalicești, acordate în regim de spitalizare continuă, prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază.

Excepții:

 • serviciile medicale spitalicești pentru internările obligatorii pentru bolnavii aflați sub incidența art. 109 și art. 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și cele dispuse prin ordonanța procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale;
 • serviciile medicale spitalicești de lungă durată (ani);
 • serviciile medicale spitalicești pentru care criteriul de internare este urgența.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiilor art. 225 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la coplată următoarele categorii de persoane:

 • tinerii între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii și studenții, dacă nu realizează venituri din muncă;
 • bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii pe baza respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
 • persoanele fizice cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;
 • toate femeile însărcinate și lăuzele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară, pentru toate serviciile medicale.

Nivelul alocației de hrană stabilit în cadrul Spitalului de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea pentru consumuri colective este de 22 Lei.

Anul 2021

LUNAVALOARE CONSUMATĂ – LEI
IANUARIE20.809,52
FEBRUARIE18.418,04
MARTIE13.624,67
APRILIE7.012,14
MAI7.256,53
IUNIE15.514,76
IULIE19.614,33
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE

Anul 2019

LUNAVALOARE CONSUMATĂ – LEI
IANUARIE29.700,01
FEBRUARIE23.288,06
MARTIE17.692,07
APRILIE17.225,34
MAI17.527,06
IUNIE10.141,20
IULIE15.853,67
AUGUST26.646,90
SEPTEMBRIE25.083,22
OCTOMBRIE25.653,30
NOIEMBRIE21.531,83
DECEMBRIE29.033,66

Anul 2020

LUNAVALOARE CONSUMATĂ – LEI
IANUARIE25.955,77
FEBRUARIE23.412,07
MARTIE23.219,28
APRILIE17.545,67
MAI14.159,04
IUNIE11.829,50
IULIE16.328,68
AUGUST14.264,39
SEPTEMBRIE 12.366,69
OCTOMBRIE17.712,41
NOIEMBRIE17.615,78
DECEMBRIE13.878,33

Anul 2018

LUNAVALOARE CONSUMATĂ – LEI
IANUARIE26.505,11
FEBRUARIE17.498,64
MARTIE18.621,73
APRILIE19.738,98
MAI19.984,88
IUNIE14.334,22
IULIE16.595,42
AUGUST22405, 60
SEPTEMBRIE24109, 48
OCTOMBRIE 24067,28
NOIEMBRIE29551,95
DECEMBRIE26.713,63