Despre noi

SCURT ISTORIC

Spitalul funcţionează din 01.10.1965 cu titulatura de “Cămin spital de Copii Neuropsihiatrici”, având o capacitate de 150 de locuri. Din martie 1969 acest cămin a fost reprofilat pentru bolnavi neuropsihici cronici, cu 200 de locuri, iar de la data de 01.09.1969 funcţionează ca Spital de neuropsihiatrie pentru adulţi şi copii, cu 250 paturi. Din anul 1991 funcţionează ca Spital de psihiatrie pentru adulţi, iar din anul 1998 se numeşte Spitalul de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea având, în prezent, o capacitate de 206 paturi.

 

DESCRIEREA  SITUAȚIEI  ACTUALE  A  SPITALULUI

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea  este singura unitate sanitară din judeţ care asigură asistenţă medicală pentru pacienţii cronici cu afecţiuni psihice. Având în vedere prevederile legale, la nivelul judeţului Argeş, Spitalul de psihiatrie „Sf. Maria” Vedea îndeplineşte condiţiile pentru a efectua şi internări nevoluntare. Spitalul are destinaţia de unitate sanitară cu paturi (categoria V, cu profil de monospecialitate psihiatrie, în regim de spitalizare continuă), aparţinând domeniului public al judeţului Argeş și fiind administrată de Consiliul Judeţean Argeş.

Spitalul deţine Autorizaţie Sanitară de Funcţionare , având ca obiect de activitate asistenţa medicală și ambulatorie de specialitate (cod CAEN 8610 ; 8622). Totodată, instituţia noastră sanitară este acreditată de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, conform certificatului de acreditare nr. 275 / 14.02.2017 şi are implementat un sistem de management al calităţii conform condiţiilor standardului SR EN ISO 9001:2015, atestat prin certificatul nr. 8700/04.09.2017, emis de SRAC CERT SRL.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
– președinte- Dr Ionescu Anci

– membrii din partea Consiliului Județean Argeș
Lazăr Cristina – titular
Bușcu Paul – titular
Tănase Aurora – supleant
Mincă Ana Maria – supleant

– membrii din partea Direcției de Sănătate Publică Argeș
Alexe Mihaela – titular
Din Adina – titular
Ioniță Anca – supleant
Siman Gabriela – supleant

COMITET DIRECTOR
– manager MARINESCU GEORGETA tel 0248.248109 e-mail georgeta.marinescu@yahoo.com
– director medical dr. Popescu Maria Marilena tel 0784251039 e-mail popescumarilena@yahoo.com
– director financiar contabil ec. Oprescu Adriana tel 0248.248109 e-mail adriana.oprescu70@yahoo.com

PROGRAM PENTRU AUDIENȚE
MANAGER – marți 12:00 – 13:00 (salariați)
– miercuri 11:00 – 13:00 (pacienți și aparținători)

DIRECTOR MEDICAL – joi 12:00 – 13:00

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL joi 13:00 – 14:00

Programările se fac la secretariat, personal sau la nr de telefon 0248.248109, de luni până vineri în intervalul orar 9:00 – 14:00

Certificat acreditare A.N.M.C.S

Certificat ISO

COMPONENȚĂ Consiliul Medical

Președintedr.  Popescu Maria Marilenadirector medical
Membriidr. Ogrean Carmen Alina

Stanciu Mariana

Dr. Sămăreanu Katalin                                                   Neacu Maria Magdalena

medic coordonator Secția II și CLD                                         farmacist șef

medic coordonator laborator                                       asistent șef Secția II

SecretarDeaconu Cameliaasistent șef Secția I
Invitați permanențiBuchete Ivona

Vișan Loredana

cj. BMCSM

ec. BMCSM

DECIZIE Consiliul Medical

Decizie 2018
Decizie 2019

COMPONENȚĂ Consiliul Etic

PreședinteGuță Constantin CristinelAsistent social
Membrii titulariTîrțău Ionuț Constantin

Stanciu Mariana

Stănescu Elena Denisa

Ciucan Cristina

Prodan Ionela Nicoleta

asistent social

farmacist șef

psiholog

asistent medical Secția 2

asistent medical Secția 2

Membrii supleanțiSămăreanu Katalin

Șamotă Genoveva

Vasile Denis

Stroe Florentina

medic  Laborator

Psiholog

asistent medical Secția 1

asistent medical Secția 2

InvitatTrandafir Ionelaconsilier juridic
SecretarBuchete Ivona

Vișan Loredana (supleant)

consilier juridic

economist

DECIZIE Consiliul Etic

Decizie 2018
Decizie 2021

ALEGERI membri Consiliul Etic

Alegeri 2018
Alegeri 2021

Avize/ Hotărâri

Hotărâre 13 Aprilie 2021
Aviz 30 Septembrie 2019

Anuar etic

2021
2020
2019
2018

Raport activitate

Anul 2021Anul 2020Anul 2019Anul 2018
Raport semestrial către DSP
Raport anual către DSP
Raport anual către MS
Raport semestrial către DSP
Raport anual către DSP
Raport anual către MS
Raport semestrial către DSP
Raport anual către DSP
Raport anual către MS
Raport semestrial către DSP
Raport anual către DSP
Raport anual către MS

Activitate Consiliul Etic

2021202020192018

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie


Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie


Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
[
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie


Ianuarie
Martie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Structură organizatorică

Nr.
crt.
Denumire sectie

Nr.
paturi

1.Secţia psihiatrie I95
          din care –  cronici71
2.Secţia psihiatrie II87
          din care –  cronici63
3.Compartiment psihiatrie cronici cu internare de lungă durată24
TOTAL  NR. PATURI206
4.Camera de gardă
5.Farmacie
6.Laborator analize medicale
7.Cabinet asistenţă socială
8.Compartiment de terapie ocupaţională şi ergoterapie
9.Compartiment de prevenire  a infecţiilor asociate asistenţei medicale
10.Compartimentul de evaluare şi statistică medicală
11.Ambulatoriu integrat cu cabinete de :

– psihiatrie

– psihologie

12.Aparat funcţional

Structură personal

Regulament de Organizare și Funcționare (ROF)

Plan de reacție

Contract colectiv de muncă

Regulament Intern (RI)

Codul de conduită etică și profesională