Secții și compartimente

Serviciile medicale oferite în Secția psihiatrie I

 • evaluare psihiatrică și diagnostic al tulburărilor psihice acute pentru întreaga patologie psihiatrică (adulți);
 • tratamentul psiho-farmacologic al afecţiunilor psihice;
 • evaluări psihologice şi psihiatrice complexe în vederea precizării de diagnostic;
 • consiliere şi psihoeducaţie cu pacienţii și familiile acestora;
 • evaluare psihologică;
 • psihoterapie suportivă;
 • consiliere psihologică şi psihoterapie individuală şi de grup.

Medic șef/coordonator secție : dr.Popescu Maria Marilena – medic primar psihiatru         

Asistent șef :   Deaconu Camelia – asistent medical prinicipal

Structură de personal

FuncțieNr. personal
Medic1
Asistent medical20
Infirmieră14
Îngrijitoare5

Structură secție

 • număr paturi – 95

–  psihiatrie  acuți: 24

–  psihiatrie cronici: 71

 • saloane obișnuite, salon de siguranţă pentru bolnavii care necesită o atenţie deosebită din partea personalului medical;
 • sală de tratament;
 • cabinet psihologie;

 

Dotări 

– defibrilator

– pulsoximetre

– concentrator de oxigen

– glucometre

– tensiometre

– trusă de urgență

– sisteme PC – asigură o evidenţă clară a pacienţilor pe secţie şi totodată, permiţând desfăşurarea procedurilor zilnice într-o maniera mai rapidă și eficientă;

– sistem de supraveghere video.

 

Contact:     tel.            0248 / 248.110       0784.251.039

                    e-mail      sfmariapsihpav1@yahoo.ro

Serviciile medicale oferite în Secția psihiatrie II :

  • evaluare psihiatrică şi diagnostic al tulburărilor psihice acute pentru întreaga patologie psihiatrică (adulti);
  • tratamentul psiho-farmacologic al afecţiunilor psihice;
  • evaluări psihologice şi psihiatrice complexe în vederea precizării de diagnostic;
  • consiliere și psihoeducaţie cu pacienţii şi familiile acestora;
  • evaluare psihologică;
  • psihoterapie suportivă;
  • terapie ocupaţională;
  • consiliere psihologică şi psihoterapie individuală și de grup.

Medic șef / coordonator secție : dr. Ogrean Carmen Alina – medic primar psihiatru

Asistent șef : Neacu Maria Magdalena – asistent medical principal

Structură de personal

FuncțieNr. personal
Medic4
Asistent medical16
Infirmieră12
Îngrijitoare8

Structură secție

 • număr paturi – 87
 • – psihiatrie  acuți: 24
 • – psihiatrie cronici: 63
 • saloane obișnuite, salon de siguranţă pentru bolnavii care necesită o atenţie deosebită din partea personalului medical;
 • sală de tratament;
 • cabinet psihologie;

Dotări :

– defibrilator

– pulsoximetre

– concentrator de oxigen

– glucometre

– tensiometre

– trusă de urgență

–  ateliere pentru pacienţi – desfășurarea de activități ocupaţionale, recreative, TV;

– sală de sport pentru activităţi de terapie prin sport;

– sisteme PC – asigură o evidenţă clară a pacienţilor pe secţie şi totodată, permiţând desfaşurarea procedurilor zilnice într-o maniera mai rapidă şi eficientă;

– sistem de supraveghere video.

 

Contact:     tel.          0248/248.202      0784.251.045

                    e-mail    sfmariapsihpav2@yahoo.ro

Serviciile medicale oferite în cadrul CLD:

  • evaluare psihiatrică şi diagnostic al tulburărilor psihice acute pentru întreaga patologie psihiatrică (adulti);
  • tratamentul psiho-farmacologic al afecţiunilor psihice;
  • evaluări psihologice şi psihiatrice complexe în vederea precizării de diagnostic;
  • consiliere și psihoeducaţie cu pacienţii şi familiile acestora;
  • evaluare psihologică;
  • psihoterapie suportivă;
  • terapie ocupaţională;
  • consiliere psihologică şi psihoterapie individuală și de grup.

Dotări

 • număr paturi – 24;
 • saloane obişnuite, salon de siguranţă pentru bolnavii care necesită o atenţie deosebită din partea personalului medical;
 • sală de tratament;
 • cabinet psihologie;
 • ateliere pentru pacienţi – desfășurarea de activitaţi ocupaţionale, recreative, TV;
 • sală de sport pentru activităţi de terapie prin sport;
 • sisteme PC – asigură o evidenţă clară a pacienţilor pe secţie şi totodată, permiţând desfășurarea procedurilor zilnice într-o maniera mai rapida şi eficientă;
 • sistem de supraveghere video.

Contact:    tel.           0248/248.202      0784.251.045

                   e-mail     sfmariapsihpav2@yahoo.ro

Proceduri

La camera de gardă se efectuează următoarele proceduri, în conformitate cu  prevederilor legale (Ordin nr. 914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare):

–     examinarea medicală și trierea epidemiologică a bolnavilor pentru internare;

–     evaluare psihiatrică și diagnostic al tulburărilor psihice acute pentru întreaga patologie psihiatrică (adulți);

–     tratament psiho-farmacologic al afecțiunilor psihice;

–     se efectuează formele de intemare;

–     prelucrarea sanitară a bolnavilor în funcție de starea lor psihică;

–     echiparea bolnavilor în îmbrăcaminte de spital se desfășoară la garderoba spitalului.

Resurse 

–  linie de gardă        1

– medici psihiatrii     6

Dotări – echipamente medicale

– defibrilator

– pulsoximetre

– concentrator de oxigen

– glucometre

– tensiometre

– trusă de urgență

 Contact    tel.            0248 / 248.202      0784.251.045

                   e-mail      sfmariapsihpav2@yahoo.ro

Atribuții

 • asigură și gestionează întreaga medicație necesară bolnavilor internați în secțiile pe care le deservește, potrivit normelor în vigoare;
 • depozitează produsele farmaceutice conform normelor în vigoare, ținându-se seama de natura proprietăților fizico-chimice;
 • asigură gestionarea deșeurilor farmaceutice;
 • asigură informarea permanentă a secțiilor pe care le deservește și a Biroului de achiziții publice, contractare cu privire la stocuri pe clase de medicamente, în vederea asigurării continuității medicației specifice;
 • asigură evidența informatizată a consumurilor de medicamente prescrise prin condicile de medicamente pe bolnav, pe medic și pe secții;
 • asigură eliberarea și livrarea medicamentelor în regim de urgență conform procedurii specific;
 • asigură în condiții optime gestiunea stocurilor de produse farmaceutice, materiale sanitare etc.;

Dotări

 • mobilier adecvat activității de farmacie în concordanță cu destinația fiecărei încăperi
 • aparatură:

–        aparatură necesară desfășurării activității de depozitare a medicamentelor

–        sisteme de asigurare a temperaturii adecvate în fiecare incintă ( încălzire centralizată, frigider, sisteme de monitorizare a temperaturii și umidității: termohidrometre)

–        aparatura necesară gestiunii cantitativ-valorice ( calculatoare, imprimante, program informatic)

–        sistem de asigurare a securității și pazei incintei farmaciei

Echipa medicală

FuncțieNr. personal
Farmacist-șef1
Asistent farmacie2

Contact:    tel.         0248 / 248.109

                   e-mail    farmacie.sfmariapsih@yahoo.com

Laborator acreditat RENAR ( certificat nr. LM 1192 din 28.08.2020 )                                                                             

Contract C.A.S. Argeș nr. H18P din 01.10.2020

Atribuții

 • efectuarea de analize medicale de hematologie, biochimie, imunologie, analize de urină etc., necesare precizării diagnosticului stadiului de evoluție a bolii și examenelor profilactice;
 • efectuarea de analize medicale în regim normal și de urgență, la solicitarea secțiilor spitalului;
 • recepționarea produselor folosite pentru examene de laborator și evidența corectă a acestora;
 • asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor biologice;
 • asigurarea gestionării deșeurilor periculoase provenite din activitatea medicală;
 • asigurarea evidenței informatizate a analizelor medicale, precum și a rezultatelor acestora;
 • eliberarea la timp a buletinelor de analize medicale către secțiile spitalului.

Laboratorul de analize medicale funcționează pe baza unui program de lucru afișat și adus la cunoștința secțiilor cu paturi, în care se specifică zilele și orele de recoltare a probelor pentru bolnavii spitalizați, zilele și orele de primire a probelor de la secțiile cu paturi, orele de eliberare a rezultatelor de laborator. Executarea investigațiilor medicale se face pe baza recomandării medicului, redactarea rezultatelor investigațiilor se face de către personalul cu pregătire superioară.

Laboratorul de analize medicale deservește secțiile cu paturi si ambulatoriul integrat al spitalului. În cadrul laboratorului se efectuează următoarele categorii de analize medicale:

 • hematologie şi hemostază
 • biochimie serică şi urinară
 • imunologie şi serologie

conform Nomenclatorului de analize al laboratorului.

Structură laborator                                                                                                                          

1.  Compartiment recepție 

– Recepție pacienți din exterior și eliberare rezultate                                                                       

– Recepție probe pacienți internați

 2. Compartiment recoltare și pregătire primară probe

 3. Compartiment hematologie și hemostază

 4. Compartiment biochimie

 5. Compartiment imunologie și serologie

 6. Compartiment microbiologie și parazitologie

 

Dotări

Denumire aparat

Analizor automat hematologie  –   Mindray BC 5380

                                                   –  Sysmex KX 21 N

Analizor semiautomat coagulare – Fibrintimer BFT II
Analizor automat biochimie – ILAB Aries
Analizor semiautomat biochimie urinară – Urilyzer 100 Pro
Analizor automat imunologie – AIA 360
Hotă cu flux laminar

Autoclav

Incubator

Microscop

Centrifugă

Laboratorul de Analize Medicale efectuează  analize, de varietate  în continuă creştere. Analizoarele utilizate în procesul de analiză sunt  cele prezentate în tabelul de mai sus, iar personalul este instruit continuu, conform reglementărilor şi legislaţiei în vigoare. Laboratorul oferă secțiilor clinice siguranță și încredere prin acuratețea rezultatelor și rapiditatea eliberării acestora. Calitatea rezultatelor este certificată de controale interne și externe.

Echipa medicală

FuncțieNr. personal
Medic laborator

Biolog medical principal –  specializare biochimie medicală

Biolog medical principal –  specializare imunologie medicală

Chimist principal biochimie

1

1

1

1

 

Asistent laborator

 

2

Contact:    tel.          0248 / 248.109

                  e-mail    laborator.sfmariapsih@yahoo.com

Atribuții

 • aplicarea măsurilor de prevenire și control a eventualelor boli transmisibile care evoluează în unitatea sanitară
 • participarea la recoltarea corectă a probelor de laborator pentru controlul sterilității materialelor sanitare, igienei spitalicești, conform planificărilor autocontrolului
 • verificarea respectării normelor de igienă spitalicească privind condițiile de cazare, microclimat,  aprovizionare cu apă
 • supravegherea și controlul activității de îndepărtare și neutralizare a reziduurilor cu accent pe reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală, controlul modului de efectuare a curățeniei curente și a celei generale, supravegherea și controlarea efectuării decontaminării mediului de spital prin curățenie și dezinfecție (modul de realizare a dezinfecției curente și terminale)
 • verificarea datelor privind infecțiile nosocomiale înregistrate pe secții
 • verificarea utilizării corecte a substanțelor destinate curățeniei și dezinfecției în spital
 • elaborarea metodologiei specifice activităților compartimentului pentru prevenirea și controlul IAAM
 • efectuarea supravegherii și controlului calității activităților efectuate în spațiile blocului alimentar, magazia de alimente și spălătorie
 • supravegherea și controlul respectării circuitelor funcționale ale unității, circulația pacienților și vizitatorilor, a personalului și a studenților din învățământul universitar, postuniversitar sau postliceal aflați în unitate pe perioada activității de practică / voluntariat
 • înregistrarea și raportarea tuturor accidentelor postexpunere și aplicarea măsurilor preventive
 • verificarea respectării normelor de igienă a produselor alimentare și cu precădere a preparatelor dietetice recomandate, dependent de vârstî și diverse categorii patologice

Echipa medicală

FuncțieNr. personal
Medic epidemiolog

Asistent de igienă

1

2

Agent DDD2

 

Contact:     tel.            0248 / 248.110       0248 / 248.202

                    e-mail      sfmariapsih.cpiaam@yahoo.com

Servicii medicale

Asistentul social reprezintă un punct de legătură sau mai exact un mediator între pacient și celelalte instituții de specialitate din teritoriu, asigurând pe aceasta cale:

 • servicii de informare și consiliere socială a bolnavului sau familiei acestuia, cu privire la identificarea și aplicarea măsurilor de protecție socială conform nevoilor pacientului;
 • servicii specifice ce vizează o intervenție comună cu celelalte instituții și servicii de specialitate din teritoriu (Direcțiile de Asistență Socială, Serviciile Publice de Asistență Socială din cadrul primăriilor, Poliție, Judecătorie );
 • bazele unei intervenții în situații de criză socio-familială (persoane singure, pacienți cu identitate necunoscută sau dispăruți de la domiciliu), orientate spre identificarea de soluții rapide necesare la rezolvarea situației de dificultate în care se află bolnavul.

Activitatea de asistență sociali reprezintă un serviciu complementar asistenței medicale și de îngrijire în sănătate mintală, având drept scop îmbunătațirea calitații vieții pacientului cu tulburări psihice.

Structură personal:

asistenți sociali principali                                  2

 

Contact:    tel.    0784251039 ( Secția 1 )  /  0784251045 ( Secția 2 )

                    e-mail     asistentasociala.sfmariapsih@yahoo.com

 • Atelierul de pictura – în cadrul atelierului încercăm să dezvoltăm creativitatea , atenția , să creștem gradual timpul petrecut în sarcină , lucrul în echipă / individual , și petrecerea timpului liber într-un mod cât mai util , constructiv . 
 • Sala de sport – activitățile desfășurate în cadrul sălii de sport sunt necesare pentru a putea menține și întării starea de sănătate a pacienților . Acestea ajută la dezvoltarea motricității fine și grosiere , recuperare ușoară în cadrul AVC-urilor , petrecerea timpului liber într-un cadru util , sănătos și prietenos . 
 • Atelierul de comunicare și terapie recreativă – reprezintă unul dintre cele mai creative ateliere ce imbină activități de petrecere a timpului liber și unde sunt cele mai diverse îndeletniciri ( cinemateca terapeutică , jocuri de societate , cărți , rummy , grupuri in aer liber , meloterapie și terapia prin dans , seri tematice , educație pentru sănătate , pregătirea serbărilor cu ocazia  diverselor sărbători ) , activități ce sunt de mare importanță terapeutică , dezvoltând creativitatea , colaborarea și lucrul în echipă , motricitatea fină și grosieră , atenția , memoria , reintegrare și reinserție socială , reducerea stresului și reducerea pe cât posibil a toleranței la frustrare .
 • Atelierul de grădinărit – în cadrul atelierului de grădinărit dezvoltăm , menținem și reeducăm activități ce sunt necesare traiului de zi cu zi , pentru reintegrare și reinserție socială ,  pentru ocuparea timpului liber intr-un mod constructiv și pentru eliberarea emoțiilor dar și al stresului .

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH